Mer send s "höche C" vo de Lozärner Fasnacht

ond üs geds nor a de Fasnacht .....

De Decku vo deem Cheschtli werd glii gschlosse!

Alli  inhält send de uf de ofizielle Gardesite z'fende.

Danke das inegluegt hesch.